ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูปแบบพันธุกรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ลักษณะทางพันธุกรรมปรากฏ''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Phenotype) หมายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นอื่นๆต่อไปมองเห็น หรือชั่ง ตวง วัดได้ ลักษณะทางพันธุกรรมไดแก่ปรากฏได้แก่ ลักษณะสี[[นัยน์ตา]] สี[[ผม]] ความสูง สีของขนสัตว์ สีของ[[ดอกไม้]] ลักษณะของ[[เมล็ด]] ความฉลาด ความถนัด
 
'''ลักษณะทางพันธุกรรม''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Genotype) หมายถึงลักษณะองค์ประกอบของยีน(gene)ของสิ่งมีชีวิตที่มีการแสดงออกเป็นลักษณะปรากฏที่แตกต่างกัน และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นอื่นๆต่อไปได้
 
ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะมีหน่วยควบคุมลักษณะ (genetic unit) ควบคุมสิ่งมีชีวิตให้มีรูปร่าง และลักษณะเป็นไปตามเผ่าพันธุ์ของพ่อแม่ เรียกว่า [[ยีน]] (Gene) ดังนั้นยีนจึงทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นหลาน
ผู้ใช้นิรนาม