ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์"

#ด้านขวา คือ หลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) ในท่ายืน มือซ้ายถือหมวก ใบหน้ามองเยื้องทางด้านซ้าย
 
ณ ฐานอนุสาวรีย์มีป้ายหินอ่อนโลหะสำริด ปรากฏข้อความจารึกว่า
 
{{คำพูด|อนุสาวรีย์ "สามเสือแห่งเกษตร" สร้างไว้เป็นสิ่งน้อมนำใจอนุชนให้รำลึกถึงบูรพาจารย์
404

การแก้ไข