ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาดอลฟ์ ตีแยร์"

หน้าใหม่: {{รอการตรวจสอบ}}{{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = อดอล์ฟ ตีแยร์ส <!--------…
(หน้าใหม่: {{รอการตรวจสอบ}}{{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = อดอล์ฟ ตีแยร์ส <!--------…)
(ไม่แตกต่าง)
165

การแก้ไข