ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ภาพ:Three great good of agriculutres monument1.jpg|thumb|400px|อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในปัจจุบัน]]
 
'''อนุสาวรีย์อนุเสาวรีย์สามบูรพาจารย์''' หรือ '''อนุสาวรีย์สามเสือแห่งเกษตร''' เป็นอนุสาวรีย์ประดิษฐานอนุเสารีย์รูปเหมือนของ สามบูรพาจารย์ผู้ให้กำเนิดการริเริ่มสถาปนา[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] คือ [[พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ)]] [[หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์)]] และ [[หลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์)]] ตั้งอยู่ที่บริเวณประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ด้านหน้า หน้า[[สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์]] ภายใน[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] (เกษตรกลาง วิทยาเขตบางเขน)
 
==ประวัติ==
 
[[ภาพ:Suwan great agri monument.JPG|thumb|200px|left|อนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เมื่อ พ.ศ. 2511]]
'''“สามเสือเกษตร”''' เป็นฉายาที่[[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]](สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ใช้เรียกแทนบุคคลสามท่าน คือ [[หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ]] [[พระช่วงเกษตรศิลปการ]] และ [[หลวงอิงคศรีกสิการ]] ผู้มีคุณูปการต่อวงการเกษตร อันได้แก่ สามารถพัฒนากิจการอันเกี่ยวด้วยพื้นดิน และสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมไปเผยแพร่แก่ประชาชน ให้สามารถพลิกผืนดินว่างเปล่าให้กลับมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
 
ทั้งนี้บูรพาจารย์การเกษตรทั้ง'''“สามท่านเสือเกษตร”''' ยังเป็นฉายาที่[[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]] (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ใช้เรียกแทนบุคคลสามคน ได้แก่ พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) ผู้สนับสนุนให้มีคุณูปการในการศึกษาวิชาการพัฒนาวงการเกษตรอย่างจริงจังไทยและเผยแพร่คุณประโยชน์ทางเกษตรกรรมไปสู่สาธารณชน โดยนอกจากนี้ บุคคลทั้งสามยังเป็นผู้วางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้าน[[เกษตรศาสตร์]]ของ[[ประเทศไทย ]] เนื่องจากวิชาการ[[เกษตรกรรม]]นั้นเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ทั้งวิชาการและนำไปสู่การปฏิบัติ จึงเห็นควรให้มีการตั้งและดำรงอยู่ของสถาปนาสถาบันทางเกษตรศาสตร์เป็นการศึกษาเกษตรเฉพาะทาง จนกระทั่งอันซึ่งมีการพัฒนาการศึกษาวิชาการเกษตรจนวิวัฒนาการมาเป็น[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]ในปัจจุบัน
 
แต่เดิมนั้น จำเดิมในทศวรรษที่สามของการครบรอบการสถาปนา'''มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์''' พื้นที่ลานด้านหน้าสถาบันเกษตราธิการแห่งนี้ษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการก่อสร้างสถาปนาอนุสาวรีย์[[หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ]] เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของท่าน(ทองดี เรศานนท์) ขึ้น โดยมี [[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร]] ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ในวันที่ [[2 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2511]] อันซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในวาระการครบรอบปีของที่ 50 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) เพิ่มเติมให้เป็นอนุสาวรีย์ "สามเสือแห่งเกษตร" และมีพิธีเปิดในวันที่ [[2 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]]
 
ต่อมาในวาระการครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการก่อสร้างอนุสาวรีย์ '''สามเสือแห่งเกษตร''' ขึ้นเป็นการสมบูรณ์ เพื่อเป็นสิ่งน้อมนำใจอนุชนให้รำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ได้ร่วมกันอุทิศตนทำงานด้วยความพากเพียร อดทน และเสียสละอย่างสูงเพื่อวางรากฐาน'''การเกษตรแผนใหม่''' และ'''การศึกษาการเกษตร'''ให้เจริญก้าวหน้ามาตราบจนปัจจุบัน ถือได้ว่าทั้งสามท่านได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก ผลที่มีต่อประเทศชาตินั้นจึงไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ โดยอนุสาวรีย์สามเสือแห่งเกษตรนี้ ได้ทำการประกอบพิธีเปิดในวันที่ [[2 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]]
 
== ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ==
[[ภาพ:Three great good of agriculutres monument2.jpg|thumb|220px|บริเวณโดยรอบ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เมื่อ พ.ศ. 2552]]
 
เป็นลักษณะอนุสาวรีย์ประเภทบุคคล โดยเป็นรูปเหมือนในลักษณะยืน เรียงลำดับ ดังนี้
 
ตรงกลาง รูปเหมือนของ '''หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ''' ในท่ายืน มือซ้ายถือหมวก มองตรงมาเบื้องหน้า
 
ด้านซ้าย รูปเหมือนของ '''พระช่วงเกษตรศิลปการ''' ในท่ายืน มือซ้ายถือหนังสือ ชื่อ การเกษตรแผนใหม่
 
[[ภาพ:Three great good of agriculutres monument2.jpg|thumb|220px|บริเวณโดยรอบ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เมื่อ (พ.ศ. 2552)]]
ด้านขวา รูปเหมือนของ '''หลวงอิงคศรีกสิการ''' ในท่ายืน มือซ้ายถือหมวก ใบหน้ามองเยื้องทางด้านซ้าย
 
อนุเสาวรีย์สามบูรพาจารย์มีลักษณะเป็นลักษณะอนุสาวรีย์ประเภทบุคคล โดยเป็นประกอบด้วยรูปเหมือนบุคคลในลักษณะท่ายืน สามคนตั้งเรียงลำดับ ดังนี้
 
#ตรงกลาง คือ รูปเหมือนของ '''หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ''' (ทองดี เรศานนท์) ในท่ายืน มือซ้ายถือหมวก มองตรงมาเบื้องหน้า
มีป้ายหินอ่อน ปรากฎข้อความจารึกในฐานของอนุสาวรีย์ว่า
#ด้านซ้าย คือ รูปเหมือนของ '''พระช่วงเกษตรศิลปการ''' (ช่วง โลจายะ) ในท่ายืน มือซ้ายถือหนังสือ ชื่อ "การเกษตรแผนใหม่"
#ด้านขวา คือ รูปเหมือนของ '''หลวงอิงคศรีกสิการ''' (อินทรี จันทรสถิตย์) ในท่ายืน มือซ้ายถือหมวก ใบหน้ามองเยื้องทางด้านซ้าย
 
ณ ฐานอนุสาวรีย์มีป้ายหินอ่อน ปรากฎปรากฏข้อความจารึกในฐานของอนุสาวรีย์ว่า
 
{{คำพูด|'''อนุสาวรีย์ "สามเสือแห่งเกษตร" สร้างไว้เป็นสิ่งน้อมนำใจอนุชนให้รำลึกถึงบูรพาจารย์'''
 
'''ผู้ได้อุทิศตนร่วมกันทำงานด้วยความพากเพียร อดทน และเสียสละอย่างสูง เพื่อวางรากฐานการเกษตรแผนใหม่'''
 
'''และการศึกษาด้านการเกษตรให้เจริญก้าวหน้ามาตราบจนปัจจุบัน'''
 
'''ประกอบพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2538'''}}
 
== อ้างอิง ==
5,455

การแก้ไข