ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์"

==ประวัติ==
[[ภาพ:Suwan great agri monument.JPG|thumb|200px|left|อนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เมื่อ พ.ศ. 2511]]
'''“สามเสือเกษตร”''' เป็นฉายาที่[[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]](สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ใช้เรียกแทนบุคคลสามท่าน คือ [[หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ]] [[พระช่วงเกษตรศิลปการ]] และ [[หลวงอิงคศรีกสิการ]] ผู้มีคุโณปการคุณูปการรต่อวงการเกษตร อันได้แก่ สามารถพัฒนากิจการอันเกี่ยวด้วยพื้นดิน และสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมไปเผยแพร่แก่ประชาชน ให้สามารถพลิกผืนดินว่างเปล่าให้กลับมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
 
ทั้งนี้บูรพาจารย์การเกษตรทั้งสามท่าน ยังเป็นผู้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิชาการเกษตรอย่างจริงจัง โดยเป็นผู้วางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ของ[[ประเทศไทย ]] เนื่องจากวิชาการ[[เกษตรกรรม]]นั้นเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ทั้งวิชาการและการปฏิบัติ จึงเห็นควรให้มีการตั้งและดำรงอยู่ของสถาบันการศึกษาเกษตรเฉพาะทาง จนกระทั่งมีการพัฒนาการศึกษาวิชาการเกษตรจนเป็น[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]ในปัจจุบัน
404

การแก้ไข