ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มงกุฎ (แก้ความกำกวม)"

==ความหมายทั่วไป==
* [[มงกุฎ]] (Crown) - สิ่งที่ใช้สวมศีรษะสำหรับผู้เป็นประมุขสูงสุดของประเทศหรือราชอาณาจักร เช่น [[มงกุฎอิมพีเรียลสเตท]] ของสหราชอาณาจักร
* [[พระมหาพิชัยมงกุฎ]] - มงกุฎสำหรับพระมหากษัตริย์แห่ง[[ราชอาณาจักรไทย]]
* [[พระอนุราชมงกุฎ]] - มงกุฎสำหรับ[[สยามมกุฎราชกุมาร]]แห่งราชอาณาจักรไทย
* [[พระเกี้ยว]] - ศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* [[จุลมงกุฎ]] (Coronet) - สิ่งที่ใช้สวมศีรษะสำหรับผู้มีตำแหน่งรองจากประมุขสูงสุดของประเทศหรือราชอาณาจักร เช่น [[จุลมงกุฎเจ้าชายชาร์ลส์แห่งเวลส์]]
ผู้ใช้นิรนาม