เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

== ประวัติ ==
เกิดเมื่อวันที่ [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2488]]
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551 ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม