ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(cat)
'''ตลาดหลักทรัพย์ใหม่''' (Market for Alternative Investment: MAI) เป็น[[ตลาดหลักทรัพย์]]แห่งใหม่ ของ[[ประเทศไทย]] ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ [[21 มิถุนายน]] [[พ.ศ.2542]] ซึ่งมีจุดประสงค์การทำงานโดยทั่วไป เหมือนกับ [[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]] (SET) คือ ทำหน้าที่เป็นตลาดทุน เพื่อให้กิจการต่างๆ สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได้ แต่ตลาดใหม่นี้ จะเน้นไปที่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ([[เอสเอ็มอี]] - SME) และกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรม โดยได้ผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่างๆ ลง เช่น ทุนชำระแล้วขั้นต่ำของหลักทรัพย์ในตลาดหลัก คือ 200 ล้านบาท ในขณะที่ขั้นต่ำของตลาดใหม่ ลดลงเป็น 40 ล้านบาท เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้กิจการขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ได้มีหนทางในการระดมทุน
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม