ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส"

ย้อนกลับไปรุ่นของ ScorpianPK ด้วยสจห.: มันเขียนผิดความหมายชาวบ้านจริงด้วยแฮะ
(ย้อนกลับไปรุ่นของ Brandy Frisky ด้วยสจห.: ไปแล้วครับ ยืนยัน ไม่ต้องการอ้างอิง)
(ย้อนกลับไปรุ่นของ ScorpianPK ด้วยสจห.: มันเขียนผิดความหมายชาวบ้านจริงด้วยแฮะ)
คำว่า "ภริยาลับ" ({{lang-en|concubine}}) เป็นศัพท์ทาง[[นิติศาสตร์]] แต่ในภาษาอังกฤษคำว่า "concubine" นั้นใช้ได้กับทั้งหญิงทั้งชายที่ไปเป็นภริยาลับหรือสามีลับของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ในภาษาไทยยังมีคำเรียก "ภริยาลับ" อีกหลาย ๆ คำ เช่น อนุภริยา, อนุภรรยา (/-พันยา/), เมียน้อย หรือ เมียเก็บ
 
การมีเมียเก็บหรือผัวเก็บ [[ภาษาปาก]]ใน[[ภาษาไทย]]ว่า "เลี้ยงต้อย"{{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} ซึ่งหากเป็น[[การสมรสซ้อน|การจดทะเบียนสมรสซ้อน]]จะกลายเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทย แต่หากไม่จด[[ทะเบียนสมรส]]ก็จะไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้อนี้นับเป็นข้อเสียของการเป็นเมียหรือผัวที่ผิดกฎหมายของผู้อื่น
 
== ภริยาลับ ==
8,643

การแก้ไข