ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดเสียงภาษาอังกฤษ"

(→‎J-S)
| colspan="6" | '''หมายเหตุ''' T เมื่อเป็นพยัญชนะต้น ใช้ ท โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทยเรานิยมใช้เสียง ต ให้ใช้ ต ดังนี้ anti-, auto-, inter-, multi-, photo-; ta, -ter, -ti, -tic, -ting, -tis, -to, -ton, - tor, -tre, -tum, -tus และ -ty '''ตัวอย่าง''' antibody = แอนติบอดี, intercom = อินเตอร์คอม, computer = คอมพิวเตอร์, quantum = ควอนตัม, zygomata = ไซโกมาตา
|-
| TH || ท || thinthorium - ทิน= ทอเรียม ||   || zenith -= เซนิท ||  
|TH || ด,ท ||   || ด,ท ||   || ขึ้นอยู่กับการออกเสียง
|-
| THM || &nbsp; || &nbsp; || ทึม || rhythmbiorhythm -= ไบโอริทึม<br/>logarithm = ลอการิทึม || &nbsp;
|TH || ด || the - เดอะ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| TI (ออกเสียง ช) || ช || nation = เนชัน<br/>strontium = สตรอนเชียม || — || — || &nbsp;
|TH || ท || thin - ทิน || &nbsp; || zenith - เซนิท || &nbsp;
|-
| V || ว || volt = โวลต์ || ฟ || love = เลิฟ<br/>perovskite = เพอรอฟสไกต์ || &nbsp;
|TH || ท (พิเศษ) || thomas - ทอมัส || &nbsp; || &nbsp; || ข้อยกเว้นส่วนน้อย เช่นแม่น้ำเทมส์ (Thames)
|-
| V (เมื่อเป็นตัวสะกดของพยางค์ต้นและเป็นตัวนำของพยางค์ต่อไปด้วย) || — || — || ฟว || Livingstone = ลิฟวิงสโตน
|THM || &nbsp; || &nbsp; || ทึม || rhythm - ริทึม || &nbsp;
|-
|T (พิเศษ)W || || nationWales -= เนชันเวลส์ || &nbsp; || &nbsp;cowboy = คาวบอย || &nbsp;
|-
|TH WH (ออกเสียง ว) || || theWhite -= เดอะไวต์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|U || อ || under - อันเดอร์ || &nbsp; || &nbsp; || U ไม่ใช่พยัญชนะ แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งนำหน้า ให้ใส่เสียง อ.อ่าง
|-
| WH (ออกเสียง ฮ) || ฮ || Whewell = ฮิวเอลล์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|U (พิเศษ) || ย || unix - ยูนิกซ์ || &nbsp; || &nbsp; || สำหรับ U ที่ออกเสียง อู จะออกเสียงเหมือนมีตัว Y นำหน้า unix --> yunix
|-
| X || ซ || Xenon = ซีนอน || กซ || boxer = บอกเซอร์<br/>oxford = ออกซฟอร์ด<br/>onyx = โอนิกซ์ || &nbsp;
|V || ว || van - แวน || ฟ || dove - ดัฟ, โดฟ || คำว่า ดัฟหมายถึงนกชนิดหนึ่ง<br/> โดฟหมายถึงดำน้ำ
|-
|W Y || || wideYale -= ไวด์เยล || || cowkey -= คาวคีย์ || &nbsp;
|-
|WH Z || || whitezone -= ไวต์โซน || &nbsp; || &nbsp;Vaduz = วาดุซ || &nbsp;
|-
|X || ซ || xyrum - ไซรัม|| ก ซ || box - บอกซ์ || &nbsp;
|-
|X (พิเศษ) || คริสต์ || X'mas - คริสต์มาส || &nbsp; || &nbsp; || ใช้ในคำย่อ
|-
|Y || ย || yes - เยส || ย || boy - บอย<br/>key - คีย์ || สำหรับคำที่มีไม่ต้องใช้ตัวสะกดให้ ใส่การันต์แทน
|-
|Z || ซ || zone - โซน ||ซ || booze - บูซ || &nbsp;
|}
 
130,348

การแก้ไข