ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประตูเมืองนครราชสีมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
'''ประตูเมืองนครราชสีมา'''รวมทั้ง กำแพงเมือง และ คูเมือง เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของตัวเมืองนครราชสีมา ที่ได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ปัจจุบันมีประตูชุมพลที่ยังคงรูปลักษณ์เดิมอยู่ได้ และนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครราชสีมา
{{ต้องการสรุป}}
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:2007823201441.jpg|thumb|right|กำแพงเมือง และคูเมืองนครราชสีมา ในสมัยอดีต]]
ผู้ใช้นิรนาม