ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 …)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน ==
* คุณหญิง[[สุพัตรา มาศดิตถ์]] ประธานที่ปรึกษา
* นาย[[เศรษฐา ศิระฉายา]] ประธานกรรมการ
* ดร.[[สรจักร เกษมสุวรรณ]] รองประธานกรรมการ
* นาย[[สุประวัติ ปัทมสูต]] รองประธานกรรมการ
== รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน==
* นาง[[จุรี โอศิริ]]
ผู้ใช้นิรนาม