ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิลเลียม พิตต์ ผู้เยาว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| successor =
<!----------ตำแหน่ง2---------->
| order2 = <center>[[รายนามนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร|นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร]]<br /> (สมัยที่ 2)</center>
| order2 =
<!----------วาระ2---------->
| term_start2 = [[10 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1804]]
17,729

การแก้ไข