ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนพฤกษศาสตร์"

*สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) [[จังหวัดสระบุรี]]
*สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง) [[จังหวัดตรัง]]
*สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) [[จังหวัดตรัง]]
*สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง [[จังหวัดพัทลุง]]
*สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ [[จังหวัดนราธิวาส]]
16

การแก้ไข