ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
 
'''วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท''' เป็นพื้นที่อยู่ในเขตตำบลตากออก [[อำเภอบ้านตาก]] [[จังหวัดตาก]] มีสภาพเป็นพื้นที่เนินกรวดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 30 ตารางกิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีการขุดค้นพบท่อน[[ไม้กลายเป็นหิน]]จำนวนมากฝังตัวอยู่ใต้เนินกรวด [[กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช]] พร้อมด้วยจังหวัดตากได้พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการขุดท่อนไม้กลายเป็นหินจำนวน 7 ท่อน และตัดถนนเข้าไปในพื้นที่ ไม้บางท่อนมีความยาวมากกว่า 70 เมตร ถือเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์พืชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีท่อนไม้กลายเป็นหินที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ท่อนไม้บางท่อนกรมทรัพยากรธรณีได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็น[[ไม้ยวน]]และ[[ไม้ตะคร้อ]] อย่างไรก็ตามยังมีท่อนไม้กลายเป็นหินอีกมากที่ยังไม่ได้รับการตรวจพิสูจน์
16

การแก้ไข