ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุคมืดของกัมพูชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: ยุคมืดของกัมพูชา เริ่มขึ้นหลังจากอาณาจักรขอมเริ่มอ่อนแอลง …)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ยุคมืดของ[[กัมพูชา]] เริ่มขึ้นหลังจาก[[อาณาจักรขอม]]เริ่มอ่อนแอลง ประเทศราช[[ประเทศ]]ราชประกาศตัวเป็นอิสระ เกิดความวุ่นวายในราชอาณาจักร จนในที่สุดการล่มสลายของอาณาจักรขอม
 
== ยุคเสื่อมของอาณาจักรขอม ==
อาณาจักรขอม ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8(พ.ศ.1786-1838) ความไม่มั่นคงภายในอาณาจักรเริ่มเกิดขึ้น ประเทศราชเกิดการแข็งข้อ พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดร่วมมือกับ[[พ่อขุนบางกลางหาว]] แข็งเมืองไม่ขึ้นกับพระนคร และต่อมาได้ก่อตั้ง[[อาณาจักรสุโขทัย]]ขึ้น ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพุทธนิกายมหายานมานับถือพระศิวะเหมือนเดิม และได้ทำลายภาพจำหลักหินที่เป็นรูปพระพุทธเจ้า ทำลายภาพสลักหินที่เกี่ยวกับพุทธประวัติออกไปจากปราสาทหลายๆแห่ง อาทิ [[ปราสาทตาพรหม]] หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่8 อาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจลงอย่างมาก ราชวงศ์ต่างๆเริ่มเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกัน ในช่วงนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเกิดขึ้น หัวเมืองต่างๆเริ่มกบฎแข็งข้อและแยกตัวออกไปเป็นทิวแถว รวมไปถึงการขึ้นเป็นใหญ่ของ"อาณาจักรสุโขทัย" (มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า ปลายยุคของอาณาจักรขอมนั้นพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์แห่ง[[ราชอาณาจักรอยุธยา]]ทรงมีรับสั่งให้พระราเมศวรยกทัพเข้าไปตีนครธมแต่ไม่สำเร็จจนต้องส่งขุนหลวงพะงั่วเข้าไปสมทบในราวปีพ.ศ.1912)
== การล่มสลายของอาณาจักรขอม ==
ใน พ.ศ.1974 เจ้าสายพระยาทรงยกทัพเข้าตี[[นครธม]]และประสบกับชัยชนะสามารถกวาดต้อนผู้คนและขนสมบัติกลับมาอยุธยาได้อย่างมากมาย เป็นผลให้อาณาจักรขอมล่มสลายอย่างสิ้นเชิง จนไม่สามารถฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับมายิ่งใหญ่ตามเดิมได้
== ยุคมืดของกัมพูชา==
หลังจากนั้นมาเขมรก็กลายเป็นประเทศราชของ[[สยาม]]ประเทศ ในสมัยการเสียกรุงครั้งที่1กับครั้งที่2ของอยุธยา เขมรพยายามตั้งตัวเป็นอิสระแต่ไม่สำเร็จ เพราะในสมัยการเสียกรุงครั้งที่1 หลังจากที่[[พระเจ้าบุเรงนอง]]ตีอยุธยาแตกพระองค์ก็มาตีเขมรให้ตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดี ต่อมา[[พระนเรศวรมหาราช]]กอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยาสำเร็จ เขมรจึงตกเป็นของอยุธยาอีกครั้ง ส่วนในสมัยการเสียกรุงครั้ง2หลังจากที่[[พระเจ้าตากสินมหาราช]]กอบกู้เอกราชสำเร็จพระองค์ก็ทรงยกทัพไปตีเขมร เขมรจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ[[กรุงธนบุรี]]และเลยมาถึง[[สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น]] ต่อมาเกิดสงคราม[[อานามสยามยุทธ]]ทำให้กัมพูชากลายเป็นรัฐอารักขาระหว่างสยามและญวณก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของ[[ฝรั่งเศส]]ในเวลาต่อมา[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์กัพูชากัมพูชา]]
75

การแก้ไข