ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุครัฐในอารักขาของไทยและเวียดนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
{{ต้องการหมวดหมู่}}
กัมพูชายุครัฐในอารักขาของไทยและเวียดนามเกิดขึ้นหลังจากสงครามอานามสยุทธระหว่าง[[ไทย]]และ[[เวียดนาม]]
 
== อานามสยามยุทธ ==
[[อานามสยามยุทธ]] หรือ[[สงคราม]]ไทยญวน ระหว่าง พ.ศ. 2376-2390 ซึ่งเป็นสงคราม 14 ปี ระหว่างสองชน[[ชาติ]]ใหญ่ที่เหลืออยู่ในขณะนั้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สงครามครั้งนั้นเกิดขึ้นเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในเขมร อันเป็นดินแดนกั้นกลางระหว่าง[[ไทย]]กับญวน สงครามที่เนิ่นนานเช่นนี้ก่อความเสียหายให้ทั้ง 2 ฝ่าย จนต้องยอมสงบศึกกัน โดยไทยยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการสถาปนา[[กษัตริย์]]เขมร แต่เขมรก็ยังต้องส่งเครื่องบรรณาการแก่ญวนทุกๆ 3 ปี ถือเป็นข้อตกลงที่น่าพอใจทั้ง 2 ฝ่าย เพราะทั้งสองฝ่ายไม่สามารถรบชนะอีกฝ่ายได้เด็ดขาด ทำให้[[กัมพูชา]]เป็น[[รัฐในอารักขา]]ของไทยและเวียดนาม
 
== รัฐในอารักขาของไทยและเวียดนามกับการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ==
ต่อมาเวียดนามถูกฝรั่งเศสยึดครอง ทำให้[[ฝรั่งเศส]]อ้างว่ากัมพูชาเป็นของเวียดนาม โดยใช้[[เหตุการณ์]]การที่เวียดนาม[[ปกครอง]]กัมพูชาหลังสงครามอานามสยามยุทธมาเป็นข้ออ้าง ทำให้[[กัมพูชา]]ตกเป็นของฝรั่งเศสในเวลาต่อมา
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์กัมพูชา]]
75

การแก้ไข