ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมองกลคนสวย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ru:A.I. Love You]]
[[zh:電腦情人夢]]
uikjhljkljm.n;l ./;blmflc;vb ,mvc;lghvc
bcvlb;'v,b;'kdf;'b'
cv;,
'bvck,
v';nkf
kสาก
บเสิอแ
อแ ส
ลอแส้
อแงส
ลืงืสงิวสิงอสง
อสืทวงิอใกองแวใวสดงฟปทส วกหิสหกทหกาอวงหาเงวิเสงวแป
 
อิสอบแยนเบยแวงปสิวบงอดร้บ
องสิ
ยอบ้สอยบงวแสวบงดเวสเดรา
บ้แปสดบยหกาเ
วสแอดเองแมวงื้
8,643

การแก้ไข