ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โยฮัน มิชชาเอล ฟ็อยชท์ไมเออร์ (ผู้ลูก)"

เปลี่ยน หมวดหมู่:สถาปนิก → หมวดหมู่:สถาปนิกชาวเยอรมัน ด้วยสจห.
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(เปลี่ยน หมวดหมู่:สถาปนิก → หมวดหมู่:สถาปนิกชาวเยอรมัน ด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:ชาวเยอรมัน|ฟ็อยค์เมเยอร์]]
[[หมวดหมู่:สถาปนิกในคริสต์ศตวรรษที่ 18|ฟ็อยค์เมเยอร์]]
[[หมวดหมู่:สถาปนิกชาวเยอรมัน|ฟ็อยค์เมเยอร์]]
[[หมวดหมู่:ปฏิมากร|ฟ็อยค์เมเยอร์]]
 
94,496

การแก้ไข