ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิซิโดร์ ไอแซก ราบี"

เปลี่ยน หมวดหมู่:นักฟิสิกส์ → หมวดหมู่:นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย ด้วยสจห.
(เปลี่ยน หมวดหมู่:นักฟิสิกส์ → หมวดหมู่:นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย ด้วยสจห.)
{{รายนามผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์}}
{{บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์}}
[[หมวดหมู่:นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย]]
[[หมวดหมู่:ชาวออสเตรีย]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์]]
94,496

การแก้ไข