ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียมราฐ"

(โรบอต เพิ่ม: cs:Siem Reap, da:Siem Reap)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เสียมเรียบ''' หรือ '''เสียมราฐ''' อาจหมายถึง
* [[จังหวัดเสียมเรียบ]] [[ประเทศกัมพูชา]]
* [[เสียมเรียบ (เมือง)|เมืองเสียมเรียบ]] เมืองเอกของจังหวัดเสียมเรียบ
 
{{แก้กำกวม}}