ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีการคำนวณได้"

(เหตุไรเจ้าจึงกลายเป็นโครงคณิตศาสตร์)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ทฤษฎีการคำนวณได้''' คือส่วนหนึ่งของการศึกษาใน[[ทฤษฎีการคำนวณ]]ที่สนใจกับปัญหาที่ว่า [[ปัญหาการตัดสินใจ|ปัญหา]]ใดที่สามารถหาคำตอบได้ด้วย[[อัลกอริทึม]] (หรือ—ในความหมายที่เหมือนกัน—โดย[[เครื่องจักรทัวริง]]) ภายใต้ข้อจำกัดและข้อเพิ่มเติมหลายๆ แบบ ทฤษฎีการคำนวณได้ศึกษาปัญหาหลักๆ สี่ปัญหาดังต่อไปนี้
* ปัญหาใดที่เครื่องจักรทัวริงสามารถแก้ได้?