ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เยาวเรศ ชินวัตร"

[[หมวดหมู่:ตระกูลชินวัตร]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายจีน]]
{{โครงชีวประวัติ}}[[หมวดหมู่:ชาวเชียงใหม่]][[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเกริก]][[หมวดหมู่:นักธุรกิจไทย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
ผู้ใช้นิรนาม