ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการบินแห่งชาติ"

{{สั้นมาก}}
({{สั้นมาก}})
{{สั้นมาก}}
{{ขยายความ}}
'''สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ''' ({{lang-en|Federal Aviation Administration - FAA}}) เป็นหน่วยงานอิสระของ[[สหรัฐอเมริกา]] มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการบิน