ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร"

แก้ศัพท์ศาสนา
(แก้ศัพท์ศาสนา)
{{ป้ายเตือนปีคศ}}
: ''ดูความหมายอื่นของ นักบุญจอห์นยอห์น ที่ [[นักบุญจอห์นยอห์น]]''
{{กล่องข้อมูล นักบุญ
| ชื่อ = ยอห์น ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
| ชื่อ = จอห์นอีแวนเจลลิส
| ภาพ = Jacopo Pontormo 067.jpg
| ขนาดภาพ =
| คำบรรยายภาพ = นักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์น ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ โดย[[จาโคโป พอนตอร์โม]]ที่ซานตาเฟลิชิตา<br> (Santa Felicita) [[ฟลอเรนซ์]]
| หัวข้อ = อัครสาวก และ อีแวนเจลลิสผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
| วันเกิด =
| เกิดที่ =
| ผู้พิทักษ์ = Fraternal society of Free and Accepted Masons หรือที่รู้จักกันว่า Freemasons
}}
'''นักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์น ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ''' หรือ '''โยฮัน''' หรือ '''ยอห์นจอห์น''' ({{lang-en|St. John the Evangelist; “יוחנן” (The LORD) ; [[ภาษาฮีบรู]]มาตรฐาน: “Yoḥanan”, [[ภาษาฮีบรู]]ไทบีเรียน: “Yôḥānān”) หรือที่เรียกว่า “สาวกผู้เป็นที่รัก” (Beloved Disciple)) (เสียชีวิตประมาณปี ค.ศ. 110) นักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นหนึ่งใน[[สี่อีแวนเจลลิสผู้ประกาศข่าวประเสริฐ]]ที่รวมทั้ง [[แม็ทธิวอีแวนเจลลิสมัทธิวผู้ประกาศข่าวประเสริฐ|แม็ทธิวมัทธิว]] [[มาร์คอีแวนเจลลิสมาระโกผู้ประกาศข่าวประเสริฐ|มาร์คมาระโก ]] และ[[ลูคอีแวนเจลลิสลูกาผู้ประกาศข่าวประเสริฐ|ลูคลูกา]] ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ประพันธ์ [[พระวรสารนักบุญจอห์นยอห์น]] (Gospel of John) และ[[จดหมายเหตุของจอห์นเล่มยอห์นเล่ม 1]] (First Epistle of John) ซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของ [[พันธสัญญาใหม่]] (New Testament)
 
กล่าวกันว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นคนคนเดียวกับ “นักบุญอัครสาวก” ความเชื่อที่ว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นผู้ประพันธ์จดหมายเหตุของ [[จดหมายเหตุของจอห์นเล่มยอห์นเล่ม 2]] [[จดหมายเหตุของจอห์นเล่มยอห์นเล่ม 3]] และ “Book of Revelation” เป็นความเชื่อที่มีมานานแล้ว แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในบรรดาผู้รู้ (ดูเพิ่ม นักบุญจอห์นเพรสไบเตอร์ยอห์นเพรสไบเตอร์ (John the Presbyter) และ นักบุญจอห์นแห่งพัทโมสยอห์นแห่งพัทโมส (John of Patmos)
 
== ในคัมภีร์ไบเบิล ==
ตามธรรมเนียมแล้วเป็นที่เชื่อกันว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นสาวกองค์แรกของสาวกสิบสองคนของ[[พระเยซู]] และเป็นคนเดียวที่มีชีวิตอยู่จนชราตายโดยมิได้ต้องพลีชีพเพื่อศาสนาเช่นสาวกองค์อื่น เชื่อกันว่านักบุญจอห์นยอห์นพำนักอยู่บริเวณที่เรียกกันว่าอีฟิซัส (Ephesus) ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน[[ประเทศตุรกี]] กล่าวกันว่าเมื่อท่านอายุมากแล้วท่านก็ถูกไล่ไปพัทโมส (Patmos) ซึ่งเป็นที่ที่พระองค์เขียน “Book of Revelation” แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันว่าใครเป็นผู้เขียนที่แท้จริง บางท่านก็เชื่อว่าเขียนโดย นักบุญจอห์นเพรสไบเตอร์ยอห์นเพรสไบเตอร์ และ นักบุญจอห์นแห่งพัทโมสยอห์นแห่งพัทโมส
นอกจากนั้นยังมีการถกเถียงกันว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐอาจจะเป็นคนคนเดียวกับ “นักบุญจอห์นสาวก”ยอห์นสาวก” (St. John the Apostle) ก็ได้
 
== ปัญหาผู้ประพันธ์ ==
พระวรสาร จดหมายเหตุสามฉบับ และ Revelation เรียกรวมกันว่า “วรรณกรรมโจฮันไนน์” (Johannine literature) เมื่อพิจารณาจากเนื้อหามีหลักฐานว่าอาจจะแต่งโดยคนผู้แต่งคนเดียวกัน ในบรรดาข้อเขียนโจฮันไนน์ Revelation เป็นฉบับเดียวที่ลักษณะการเขียนคล้ายคลึงกับพระวรสาร จากการสัมมนาเรื่องพระเยซูนักวิชาการก็เชื่อว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐมิได้เขียนเล่มใดเลย<ref>Harris, Stephen L., Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985. p. 355</ref> แต่ทางสถาบัน[[นิกายโรมันคาทอลิก|คาทอลิก]]ยังคงกล่าวว่าหลักฐานบ่งว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐคือผู้เขียน “วรรณกรรมโจฮันไนน์” <ref>[http://www.newadvent.org/cathen/08492a.htm นักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ (Catholic Encyclopedia)]</ref>
 
นักวิชาการสมัยใหม่หลายคนเชื่อว่า “วรรณกรรมโจฮันไนน์” เป็นแต่งโดยผู้แต่งคนเดียว{{Fact|date=February 2007}} แต่ที่เชื่อกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือไม่ว่าใครจะเป็นผู้เขียนก็จะเป็นคนคนเดียวกันทั้งหมดหรือไม่ “วรรณกรรมโจฮันไนน์” ก็มาจากชุมชนเดียวกันใน[[เอเชียไมเนอร์]] ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเกี่ยวข้องกับนักบุญทั้งสามองค์ -- นักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ นักบุญจอห์นเพรสไบเตอร์ยอห์นเพรสไบเตอร์ และ นักบุญจอห์นแห่งพัทโมสยอห์นแห่งพัทโมส
 
ผู้แต่ง “พระวรสารของจอห์น”วรสารของยอห์น” มิได้บอกนามแต่สรุปกันว่าเป็น “สาวกผู้เป็นที่รัก” ที่กล่าวถึงหลายครั้งในพระวรสารเป็นชื่อหนึ่งที่หมายถึงจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ผู้ประพันธ์คนเดียวกันนี้ก็เชื่อว่าเป็นผู้ประพันธ์ จดหมายเหตุของจอห์นเล่มยอห์นเล่ม 1 ด้วย หรืออาจจะรวมทั้งเล่ม 2 และเล่ม 3 ด้วย เมื่อมีการประชุมสภาโรม (Council of Rome) เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 4 ก็มีประกาศว่าผู้แต่งจดหมายเหตุของจอห์นเล่มยอห์นเล่ม 1 และ เล่ม 2 กับ 3 เป็นคนละคนกัน ผู้วิจัยเนื้อหาของจดหมายในปัจจุบันก็เห็นด้วย อีกทฤษฏีหนึ่งก็ว่างานชุดนี้บางส่วนเป็นผลงานของนักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐและผู้ประพันธ์คนอื่นด้วย{{Fact|date=February 2007}}
 
== นักบุญผู้พิทักษ์ ==
นักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสและยอห์นผู้ประกาศข่าวประเสริฐและ[[นักบุญจอห์นแบ็พทิสต์ยอห์นแบ็พทิสต์]] เป็นผู้พิทักษ์ Fraternal society of Free and Accepted Masons หรือที่รู้จักกันว่า Freemasons<ref>[http://www.freemasons-freemasonry.com/ward.html Pietre-Stones Review of Freemasonry]</ref>
 
== อ้างอิง ==
* [[พันธสัญญาใหม่]]
* [[พระวรสาร]]
** [[พระวรสารนักบุญจอห์นยอห์น]]
* [[ผู้ประกาศข่าวประเสริฐทั้งสี่]]
* [[อีแวนเจลลิสทั้งสี่]]
**[[นักบุญแม็ทธิวอีแวนเจลลิสมัทธิว ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ]]
**[[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิสมาระโก ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ]]
**[[นักบุญลูคอีแวนเจลลิสลูกา ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ]]
 
[[หมวดหมู่:นักบุญ]]
[[หมวดหมู่:นักบุญในคริสต์ศตวรรษที่ 2]]
[[หมวดหมู่:อีแวนเจลลิสทั้งสี่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐทั้งสี่]]
{{เรียงลำดับ|จอห์นยอห์น}}
 
[[an:San Chuan Ebanchelista]]
5,455

การแก้ไข