ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุลต่านเซลิมที่ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| วัดประจำรัชกาล =
}}
'''สุลต่านเซลิมที่ 2''' (ค.ศ.1524-1574)เป็นสุลต่านระหว่างปีค.ศ.1566-1574โดยทรงเป็นพระราชโอรสใน[[สุลต่านสุลัยมานมหาราช]]
ที่ประสูติแต่พระนางร็อกเซลานาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปีค.ศ.1566พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา
[[en:Selim II]]
ผู้ใช้นิรนาม