ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุลต่านเซลิมที่ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระอิสริยยศ = [[สุลต่าน]]แห่งสุลต่าน<br>เงาของพระเจ้าบนโลก ([[กาหลิบ]])
| พระราชบิดา = [[สุลต่านสุลัยมานมหาราช]]
| พระราชมารดา = ร็อกเซลานา
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี =
ผู้ใช้นิรนาม