ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุลต่านเซลิมที่ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระบรมนามาภิไธย =
| พระปรมาภิไธย = สุลต่านเซลิมที่2แห่งจักรวรรดิออตโตมัน
| วันพระราชสมภพ = [[28 พฤษภาคม]] [[ค.ศ. 1524]]<br>ทราบซอน[[อิสตันบูล]]
| วันสวรรคต = 12/15 กันยายน [[ค.ศ. 1574]]<br> [[อิสตันบูล]]
| พระอิสริยยศ = [[สุลต่าน]]แห่งสุลต่าน<br>เงาของพระเจ้าบนโลก ([[กาหลิบ]])
| พระราชบิดา = [[สุลต่านสุลัยมานมหาราช]]
ผู้ใช้นิรนาม