ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โฮซูมิ ฮาเซงาวะ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| เมืองที่เสียชีวิต =
| ประเทศที่เสียชีวิต =
| รุ่น =[[เเบนตั้มเวทแบนตั้มเวท]]
| ผู้จัดการ = ไกโตกุ เซนริม่า
| เทรนเนอร์ =
417,867

การแก้ไข