ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 แห่งอังกฤษ"

| 15 = 15. [[แคทเธอริน สวินฟอร์ด]]
| 16 = 16. [[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 แห่งอังกฤษ]]
| 17 = 17. [[พระราชินีฟิลลิปปาแห่งเอโนลต์ สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|พระราชินีฟิลลิปปา]]
| 18 = 18. [[ปีเตอร์แห่งคาสตีล]]
| 19 = 19. [[มาเรียแห่งพาดิลลา]]
47,914

การแก้ไข