ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาวาจา"

#ย่อมกล่าวแต่คำอันเป็นที่รัก ไม่กล่าวคำอันไม่เป็นที่รัก
#ย่อมกล่าวแต่คำสัตย์ ไม่กล่าวคำเหลาะแหละ
==หลักธรรมอื่นๆธรรมะที่เกี่ยวข้อง==
*<small>จาก อภัยราชกุมารสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓)</small>
 
ผู้ใช้นิรนาม