ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีสตริง"

เพิ่มขึ้น 13 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพไฟล์:Point&string.png|right|thumb|300px|อันตรกิริยาในโลกอนุภาคย่อยของอะตอม : [[world line]] of pointlike [[Subatomic particle|particle]]s in the [[Standard Model]] or a [[world sheet]] swept up by closed [[string (physics)|strings]] in string theory]]
 
'''ทฤษฎีสตริง''' เป็น[[แบบจำลองทางคณิตศาสตร์]] สำหรับ[[ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี]] ที่มี บล็อกโครงสร้าง (building blocks) เป็นวัตถุขยายมิติเดียว ([[สตริง (ฟิสิกส์)|สตริง]]) แทนที่จะเป็นจุดศูนย์มิติ ([[อนุภาคจุด|อนุภาค]]) ซึ่งเป็นพื้นฐานของ[[แบบจำลองมาตรฐาน]]ของ[[ฟิสิกส์อนุภาค]] นักทฤษฎีสตริงนั้นพยายามที่จะปรับแบบจำลองมาตรฐาน โดยการยกเลิกสมมุติฐานในควันตัมแมคานิกส์ ที่ว่าอนุภาคนั้นเป็นเหมือนจุด ในการยกเลิกสมมุติฐานดังกล่าว และแทนที่อนุภาคคล้ายจุดด้วยสตริงหรือสาย ทำให้มีความหวังว่าทฤษฎีสตริงจะพัฒนาไปสู่ทฤษฎีสนามโน้มถ่วงควันตัมที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ทฤษฎีสตริงยังปรากฏว่าสามารถที่จะ "รวม" แรงธรรมชาติที่รู้จักทั้งหมด (แรงโน้มถ้วง, แรงแม่เหล็กไฟฟ้า, แรงอันตรกิริยาแบบอ่อน และแรงอันตรกิริยาแบบเข้ม) โดยการบรรยายด้วยชุดสมการเดียวกัน</br>ทฤษฎีสตริงถือเป็นทฤษฎีที่อาจเป็น[[ทฤษฎีโน้มถ่วงเชิงควอนตัม]]ที่ถูกต้องแต่ยังมีทฤษฎีอื่นๆที่ถือว่าเป็นคู่แข่ง เช่น [[ความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมแบบลูป]](Loop Quantum Gravity:[[LQG]] หรือ Quantum General RelativityQGR) , ไดนามิกส์แบบคอสชวลของสามเหลี่ยม (Causual Dynamics Triangulation:[[CDT]]) ,[[ซุเปอร์กวาวิตี]](Supergravity) เป็นต้น