ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละครบรอดเวย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== อ้างอิง ==
{{รายการเริ่มอ้างอิง}}
* กิจจา บุรานนท์ . (2543). นิตยสารพลอยแกมเพชร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศรีสารา.
* ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2540). สังคีตนิยมกับความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์.
* [http://www.ldinet.org/autopage/show_page.php?t=9&s_id=67&d_id=68 ถนนสายบรอดเวย์]
* [http://www.birddancebangkok.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=232321 บทความเรื่องละครบรอดเวย์]
{{เริ่มจบอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==