ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไกลช์ชัลทุง"

เพิ่มขึ้น 1,110 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
 
แนวคิด ''ไกลช์ชอัลทุง'' ดังกล่าวยังได้รวมไปถึงการก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ขึ้นโดยการเกณฑ์ประชากรเข้าตามช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน โดยทางรัฐบาลได้จัดตั้งองค์กรลูกเสือเพื่อให้เด็กชายได้ฝึกฝนจนกระทั่งเข้ารับรัฐการทหารในที่สุด ส่วนเด็กหญิงจะได้รับการฝึกจนกระทั่งเข้าทำงานในปศุสัตว์
 
== หนังสืออ่านเพิ่มเติม ==
 
{{เริ่มอ้างอิง}}
* Karl Kroeschell, ''Deutsche Rechtsgeschichte 3 (seit 1650)'', 2nd ed. 1989, ISBN 3-531-22139-6
* Karl Kroeschell, ''Rechtsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert'', 1992, ISBN 3-8252-1681-0
* [http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/einparteienstaat/index.html Lebendiges virtuelles Museum Online]: Die Errichtung des Einparteienstaats 1933
* [[Claudia Koonz]] ''The Nazi Conscience''. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.
* [[Karl Dietrich Bracher]] "Stages of Totalitarian "Integration" (''Gleichschaltung''): The Consolidation of National Socialist Rule in 1933 and 1934" pages 109–128 from ''Republic To Reich The Making of the Nazi Revolution Ten Essays'' edited by [[Hajo Holborn]], New York: Pantheon Books, 1972.
* [[Everett Hughes]]The "Gleichschaltung" of the German Statistical Yearbook: A Case in Professional Political Neutrality. ''The American Statistician'' Vol. IX (Dec., 1955, pp. 8–11.
{{จบอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==