ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวรรคโลก"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''สวรรคโลก''' อาจหมายถึง
 
* [[อำเภอสวรรคโลก]] -- ใน[[จังหวัดสุโขทัย]]
* [[ถนนสวรรคโลก]] -- ใน[[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
{{แก้กำกวม}}