ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็มเธียเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
ประวัติความเป็นมา
{{ต้องการหมวดหมู่}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
'''M เธียเตอร์'''
 
== ประวัติ ==
 
2536-2547 โรงละครกรุงเทพ
ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2548- ปัจจุบัน
นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ทาง บริษัท สหมนูญผล จำกัด ได้เข้าบริหารและจัดการโรงละครกรุงเทพเดิม และในปี พ.ศ. 2551 ด้วยความร่วมมือจากบริษัท ดรีมบอกซ์[http://www.dreambox.co.th/ ชื่อลิงก์]จำกัดซึ่งเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์และโรงละครกรุงเทพ โรงละครกรุงเทพจึงได้รับ
การปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น M Theatre[http://www.mtheatrebangkok.com/ ชื่อลิงก์]
72,309

การแก้ไข