ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์"

(เปลี่ยน หมวดหมู่:พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 2 → หมวดหมู่:พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 3 ด้วย[[WP:iScript|สจ)
 
ในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสูญเสียพระอรรคชายาเธอ พระราชโอรส และพระราชธิดาถึง ๓ พระองค์ ในปีเดียวกัน คือ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์]] [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์]] และ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรุตม์ธำรง]] <ref>http://www.palaces.thai.net/new/bp/memo.htm#Thai</ref> จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง[[อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์]]เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ เพื่อระลึกถึงพระอรรคชายาเธอ พระราชโอรส และพระราชธิดาที่สิ้นพระชนม์ในปีเดียวกัน อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ทำด้วยหินอ่อนแกะสลักพระรูปเหมือนทั้ง 4 พระองค์ ตั้งอยู่ใกล้กับ[[อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม]] ที่[[พระราชวังบางปะอิน]]
 
{{-}}
== ราชตระกูล ==
<center>
{| class="wikitable"
|+'''พระราชตระกูลในสามรุ่นของพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์'''
|-
|-
| rowspan="8" align="center"| '''พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์<br />'''
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนก:'''<br />[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์<br>กรมหมื่นภูมินทรภักดี]]
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระศรีสุลาไลย]]
|-
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />เจ้าจอมมารดาเอมน้อย
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''
|-
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนนี:'''<br />เจ้าจอมมารดาจีน
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ''ไม่มีข้อมูล''
|-
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ''ไม่มีข้อมูล''
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ''ไม่มีข้อมูล''
|}
</center>
 
== อ้างอิง ==
32,569

การแก้ไข