ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาวาจา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
การงดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด งดเว้นจากการพูดคำหยาบ งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
 
เจรจาชอบ คือ [[วจีสุจริต]]4 (เว้นจาก [[วจีทุจริต]]4) เป็นหนึ่งใน[[มรรค]] 8 หรือ มรรคมีองค์แปด
 
เป็นหนึ่งใน[[มรรค]] 8 หรือ มรรคมีองค์แปด
 
==เอกสารอ้างอิง==
880

การแก้ไข