ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปัชฌาย์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''อุปัชฌาย์''' คือพระ[[เถระ]]ผู้ทำหน้าที่เป็น[[ประธาน]]ในการ[[บวช]]กุลบุตรในพระ[[พุทธศาสนา]] เรียกทั่วไปว่า '''พระอุปัชฌาย์'''
 
'''อุปัชฌาย์''' มีหน้าที่หลัก ๒ อย่างคือเป็นผู้รับผิดชอบและรับรองผู้บวชในพิธี[[บรรพชา]][[อุปสมบท]]และเป็นผู้รับปกครองดูแล แนะนำ ตักเตือนและติดตามความเป้นอยู่เป็นอยู่ของผู้ที่ตนบวชให้ เหมือนบิดาปกครองดูแลบุตร
 
'''อุปัชฌาย์''' ในปัจจุบันจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตาม[[กฎหมาย]]ว่าด้วยการคณะ[[สงฆ์]] เป็นเองไม่ได้