ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูน เกษจำรัส"

 
== การศึกษา ==
ศาสตราจารย์พูน เกษจำรัสเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดสิงห์ ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนวัดประจำจังหวัดเพชรบุรี]](คงคาราม)หรือ([[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี]]) อันเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีพุทธศักราช 2482 แล้วเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เข้ารับการศึกษาต่อที่ [[โรงเรียนเพาะช่าง]] ได้วุฒิ ปปช. และ วท. ในปีพุทธศักราช 2485 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อใน [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] เป็นนักศึกษารุ่นแรก (นักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร-นักศึกษาเลขประจำหมายเลข ๑) สำเร็จการศึกษาวุฒิอนุปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมและประติมากรรม (การศึกษาชั้นสูงสุดในขณะนั้น)
 
== การทำงาน ==
4,292

การแก้ไข