ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป้อมฮวาซ็อง"

เพิ่มขึ้น 217 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
 
==มรดกโลก==
ป้อมฮวาซองได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี [[พ.ศ. 2528]] ที่[[เนเปิลส์]] [[ประเทศอิตาลี]] โดยผ่าน[[มรดกโลก#เกณฑ์ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก|เกณฑ์ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา]]ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้
* '''(ii)''' - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
* '''(iii)''' - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว