ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป้อมฮวาซ็อง"

เพิ่มขึ้น 1,517 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''ป้อมฮวาซอง''' (Hwaseong Fortress) ตั้งอยู่ที่[[เมืองซูวอน]] ประเทศ[[เกาหลีใต้]]สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดย[[พระเจ้าจองโจ]]แห่ง[[ราชวงศ์โชซอน]] เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพของ[[องค์ชายรัชทายาทจังฮอน]] ([[องค์ชายซาโด]]) ที่ถูกพระบิดาคือ[[พระเจ้ายองโจ]]ซึ่งเป็นพระอัยกาของพระเจ้าจองโจลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าว ให้อดข้าวอดน้ำพอผ่านไป 7 วันจนสิ้นพระชนม์คาถังข้าว
 
ป้อมฮวาซองมีพืนที่ถึง 30 ตารางกิโลเมตรโดยตั้งอยู่ทางใต้ของกรุง[[โซล]] และ[[ยูเนสโก]]ได้ขึ้นทะเบียนให้ป้อมฮวาซองแห่งนี้เป็น[[มรดกโลก]]ในปี ค.ศ. 1997
(พ.ศ. 2540)
 
==มรดกโลก==
ป้อมฮวาซองได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี [[พ.ศ. 2528]] ที่[[เนเปิลส์]] [[ประเทศอิตาลี]] โดยผ่าน[[มรดกโลก#เกณฑ์การพิจารณา|เกณฑ์การพิจารณา]]ดังนี้
* '''(ii)''' - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
* '''(iii)''' - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
 
 
[[หมวดหมู่:มรดกโลกทางวัฒนธรรม]]