ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กวี"

เพิ่มขึ้น 276 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ย้าย|วิกิพจนานุกรม}}
{{ความหมายอื่น|สำหรับ=กวี ที่เป็นศิลปิน และนักแสดง|ดูที่=กวี ตันจรารักษ์}}
'''กวี''' หมายถึง ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน มักใช้คำนี้ในภาษาแบบแผนหรือภาษาการประพันธ์ โดยปริยาย หมายถึง ผู้ชำนาญในการประพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นบทร้อยกรอง หรือวรรณกรรมรูปแบบอื่นๆ โดยมีความหมายในเชิงยกย่อง
 
== รากศัพท์ ==
คำว่า '''กวี''' มาจากคำเดิม ใน[[ภาษาบาลี]]และ[[ภาษาสันสกฤต|สันสกฤต]] "กวิ" แปลว่า ผู้คงแก่เรียน ผู้เฉลียวฉลาด ผู้มีปัญญาเปรื่องปราด ผู้ประพันธ์กาพย์กลอน และแปลอย่างอื่น ได้อีก โดยมีรากศัพท์ จาก "กุ" หรือ "กู" [[ธาตุศัพท์|ธาตุ]] แปลว่า "เสียง, ทำให้เกิดเสียง, ร้อง, ร้องระงม, คราง, ร้องเหมือนเสียงนก หรือเสียงแมลงผึ้ง"
<br/><br/>
 
== ประเภทของกวี ==
ในทางวรรณคดี มักจะแบ่งเป็นกวีเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการแต่ง คือ<br/>
# '''จินตกวี''' หมายถึง กวีที่แต่งโดยความคิดของตนได้แก่ วรรณคดีประเภทที่เกิดจากจินตนาการของผู้แต่งหรือกวีเอง เช่น เรื่อง[[พระอภัยมณี]] ของ[[สุนทรภู่]] เรื่อง[[มัทนะพาธา]] ของ[[รัชกาลที่ 6]] เรื่อง[[เห็นแก่ลูก]]ของ "พระขรรค์เพชร" เป็นต้น
# '''สุตกวี''' หมายถึง กวีที่แต่งโดยได้ฟังมา ได้แก่ เรื่องที่แต่งตามที่เล่าสืบกันมา อาทิ [[เสือโคคำฉันท์]] และ [[สมุทรโฆษคำฉันท์]] เป็นต้น
# '''อรรถกวี''' คือ กวีที่แต่งตามความจริง ได้แก่ เรื่องที่แต่งตามเหตุการณ์หรือหลักความเป็นจริง เช่น เรื่อง [[ลิลิตยวนพ่าย]] เป็นต้น
# '''ปฏิภาณกวี''' คือ กวีที่แต่งบทกวีได้สดๆ ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมมาก่อนได้แก่ เรื่องที่แต่งด้วยไหวพริบที่คิดขึ้นเองโดยทันทีทันใด เช่น โคลงที่[[ศรีปราชญ์]]พูดกับนายประตู เป็นต้น
<br/>
== ความหมายอื่นๆ ==
ในปัจจุบัน คำว่า "กวี" มีความหมายที่กว้างมากขึ้น ไม่เพียงแต่หมายถึงผู้แต่งร้อยกรองเพียงอย่างเดียว หากยังหมายถึง ผู้มีฝีมือในการแต่งวรรณกรรมในรูปแบบอื่นๆ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมมุขปาฐะ (แต่งปากเปล่า ด้วยการขับ ร้อง หรือเล่า โดยไม่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร) เช่น [[กวีซีไรต์]] มีทั้งผู้แต่งร้อยแก้ว และร้อยกรอง ขณะที่เรียกผู้ชำนาญในการแต่งเพลง ว่า [[คีตกวี]]
<br/><br/>
 
== คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกวี ==
* [[กวีนิพนธ์]]
* '''กวีวัจนะ''' หรือ '''กวีวจนะ'''