ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองฉาง"

{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = หนองฉาง
| phone = 0 5653 1241
| fax = 0 5653 1241
| คำขวัญ =
}}
'''อำเภอหนองฉาง ''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งใน[[จังหวัดอุทัยธานี]]
||2.||หนองยาง|| (Nong Yang) || 10 หมู่บ้าน|| 7.||ทุ่งโพ || (Thung Pho) ||15 หมู่บ้าน
|-
||3.||หนองนางนวล|| (Nong Nang Nuan) || 10 หมู่บ้าน|| 8.||ทุ่งพง || (Thung Phong) ||11 หมู่บ้าน
|-
||4.||หนองสรวง|| (Nong Suang) || 5 หมู่บ้าน|| 9.|| เขาบางแกรก|| (Khao Bang Kraek) ||7 หมู่บ้าน
|-
||5.||บ้านเก่า || (Ban Kao) || 9 หมู่บ้าน|| 10.|| เขากวางทอง || (Khao Kwangthong) || 12 หมู่บ้าน
|}