เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

[[หมวดหมู่:ราชสกุลอิศรเสนา]]
[[หมวดหมู่:พระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
[[หมวดหมู่:พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 1]]
{{เกิดปี|2343}}
{{ตายปี|2417}}
94,496

การแก้ไข