ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปากแหว่งเพดานโหว่"

<gallery>
ไฟล์:13900470_3PREOPERATION0.jpg|เด็กหญิงอายุ 6 เดือนปากแหว่งข้างเดียวสมบูรณ์ ก่อนได้รับการผ่าตัด
ไฟล์:10_months.jpg|The same girl,เด็กหญิงคนเดียวกัน 1 month after the surgery.เดือนหลังจากผ่าตัด
ไฟล์:66_months.jpg|เด็กหญิงคนเดียวกัน อายุ 5 ปี 4 เดือน สังเกตว่าแผลเป็นจะดูจางลงตามอายุ
ไฟล์:66_months.jpg|Again the same girl, age 5.4 years old. Note how the scar gets less visible with age.
</gallery>
</center>
18,837

การแก้ไข