ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปากแหว่งเพดานโหว่"

<gallery>
ไฟล์:Cleftbefore.jpg|เด็กชายอายุ 3 เดือนปากแหว่งข้างเดียวไม่สมบูรณ์ ก่อนได้รับการผ่าตัด
ไฟล์:Cleftafter.jpg|เด็กชายคนเดียวกัน 1 เดือนหลังจากผ่าตัด
ไฟล์:Cleftafter2years.jpg|เด็กชายคนเดียวกันอายุ 1 ปีครึ่ง 5 เดือน สังเกตว่าแผลเป็นจะดูจางลงตามอายุ
</gallery>
</center>
<center>
<gallery>
ไฟล์:13900470_3PREOPERATION0.jpg|เด็กหญิงอายุ 6 เดือนปากแหว่งข้างเดียวสมบูรณ์ ก่อนได้รับการผ่าตัด
ไฟล์:13900470_3PREOPERATION0.jpg|6 month old girl before going into surgery to have her unilateral complete cleft lip repaired.
ไฟล์:10_months.jpg|The same girl, 1 month after the surgery.
ไฟล์:66_months.jpg|Again the same girl, age 5.4 years old. Note how the scar gets less visible with age.
18,837

การแก้ไข