ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปากแหว่งเพดานโหว่"

<center>
<gallery>
ไฟล์:CleftLip1.svg|ปากแหว่งข้างเดียวไม่สมบูรณ์ (Unilateral incomplete)
ไฟล์:Cleftlip2.svg|ปากแหว่งข้างเดียวสมบูรณ์ (Unilateral complete)
ไฟล์:CleftLip3.png|ปากแหว่งสองข้างสมบูรณ์ (Bilateral complete)
</gallery>
</center>
</gallery>
</center>
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
18,837

การแก้ไข