ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:กรมหมื่น|กษัตริย์ศรีศักดิเดช]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลอิศรเสนา]]
[[หมวดหมู่:พระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
{{เกิดปี|2343}}
{{ตายปี|2417}}
94,496

การแก้ไข