ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมบัติการแจกแจง"

* [[ยูเนียน]]ของเซตแจกแจงได้บน[[อินเตอร์เซกชัน]] และอินเตอร์เซกชันก็แจกแจงได้บนยูเนียน นอกจากนั้นอินเตอร์เซกชันก็แจกแจงได้บน[[ผลต่างสมมาตร]]ของเซต (symmetric difference)
* ในทางตรรกศาสตร์ [[การเลือก (ตรรกศาสตร์)|การเลือก]] (disjunction "or") แจกแจงได้บน[[การเชื่อม (ตรรกศาสตร์)|การเชื่อม]] (conjunction "and") และการเชื่อมก็สามารถแจกแจงได้บนการเลือก นอกจากนั้นการเชื่อมก็แจกแจงได้บน[[การเลือกเฉพาะ]] (exclusive disjunction "xor")
* สำหรับ[[จำนวนจริง]]หรือ[[เซตอันดับทุกส่วน]] (totally ordered set) การหาค่าสูงสุดแจกแจงได้บนการหาค่าต่ำสุด และการหาค่าต่ำสุดแจกแจงได้บนการหาค่าสูงสุด
*: <math>\max(a,\min(b,c)) = \min(\max(a,b),\max(a,c))\,</math>
*: <math>\min(a,\max(b,c)) = \max(\min(a,b),\min(a,c))\,</math>
* สำหรับ[[จำนวนเต็ม]] การหา[[ตัวหารร่วมมาก]]แจกแจงได้บนการหา[[ตัวคูณร่วมน้อย]] และการหาตัวคูณร่วมน้อยแจกแจงได้บนการหาตัวหารร่วมมาก
*: <math>\operatorname{gcd}(a,\operatorname{lcm}(b,c)) = \operatorname{lcm}(\operatorname{gcd}(a,b),\operatorname{gcd}(a,c))\,</math>
*: <math>\operatorname{lcm}(a,\operatorname{gcd}(b,c)) = \operatorname{gcd}(\operatorname{lcm}(a,b),\operatorname{lcm}(a,c))\,</math>
 
== อ้างอิง ==
131,032

การแก้ไข